Одржливо производство на биодизел

Одржливо производство на биодизелПроектот имаше за цел намалување на емисијата на стакленички гасови со користење на биодизел наместо фосилен дизел во земјоделска механизација. При тоа беа планирани следните активности: Подигнување на јавната свест за одлагање на користено растително масло од угостителски објекти, Собирање на користено растително масло (КПМ), Инсталација и производство на миникапацитет за производство на био-дизел во регионот на Виница– Македонска Каменица; Создавање насади на маслодајна репка за идно поголемо производство на биодизел.

Проектни достигнувања

· Отворен е и комплетно инсталиран погон за производство на био-дизел во Македонска Каменица со капацитет од 3000 литри/24 часа суров био-дизел;

· Произведени се 14000 литри био-дизел за четиринаесет месеци, со што е намалена емисијата на CO2 за околу 37660 кг.

· Засадени се 23 ха (+4 ха од минатата година) хектари со маслодајна репка со користење на био-дизел (100%) во земјоделската механизација;

· Собрано е 15000 литри отпадно користено растително масло и склучен долгорочен договор со МекДоналдс Македонија и Студетскиот Дом Кузман Јосифовски Питу за негово континуирано собирање;

· Медиумска промоција за отворениот капацитет на голем број локални и национални печатени и електронски медиуми, како и промоција преку флаер дистрибуиран преку дневниот весник Дневник на 29/11/2007 и доставени околу 13 прилози од печатени медиуми.

· Подолгорочно е решен проблем со просториите за производство на био-дизел преку отстапување на простори (бараки) сопственост на ЕВН Македонија кај ХЕК Калиманци

· Преку овој проект започнато е првото организирано производство на био-дизел во Македонија и инсталиран е првиот капацитет за вакво производство. Овој проект е директно спроведен од организации на маргинализирани лица (хендикеп и жени фармерки), и директно влијае на промоција на нивните можности и капацитети и нивно поголелмо социјално вклучување.

 

Здружение на граѓани со телесен и ментален хендикеп ЗВЕЗДА, Македонска Каменица

Здружение на граѓани со телесен и ментален хендикеп ЗВЕЗДА, Македонска Каменица

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close