Национални придонеси

кон климатските промени


Според Договорот од Париз, кој беше потпишан во април 2016 година, државите потписнички на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени, се согласуваат да обезбедат информации за нивните национално-определени придонеси за целите на договорот: одржување на зголемување на глобалната просечна температура под 2 ° C над прединдустриските нивоа, настојувајќи да го ограничат зголемувањето до 1,5 ° C. Република Македонија ги достави своите соодветни национални придонеси во август 2015 година.

Ревидиран национален утврден придонес


Ревидиран национален утврден придонес

Ревидираниот национален утврден придонес  (Ревидираниот NDC) е подготвен во рамките на иницијативата Climate Promise, со подршка на УНДП.  Ревидираниот NDC има поамбициозни цели за ублажување кои се базираат на потенцијалот за ублажување и на енергетскиот и на останатите сектори (отпад, земјоделство, шумарство) и разгледува области како: вклучување на приватниот сектор, врските со Целите на одржлив развој, родовиот аспект како и дополнителни придобивки.


Подолу можете да ги најдете аналитичките документи:

Нацрт Трет двогодишен извештај за климатски промени на Република Македонија

Стратегија за развој на енергетиката во РСМ до 2040 година (2019)

Уделот на приватниот сектор во напорите за справување со климатски промени - Студија на случај: Сектор индустрија

Следните документи се достапни само на англиски јазик:

Ревидиран национален утврден придонес - Технички документ

Извештај за синергии  на NDC - SDG во условите на Северна Македонија

Извештај од онлајн консултации со млади спроведени како поддршка на процесот на ревидирање на националните придонеси

Извештај за проценка на придобивките на циркуларната економија за ублажување на емисиите на стакленички гасови од секторот отпад  во Ребулика Северна Македонија

Патоказ за воведување данок на јаглерод (нацрт верзија)

Анализа за дизајнирање данок на јаглерод (нацрт верзија) 

Проценка на потенцијалот за климатско - поволни решенија за ладење​

Проценка на потенцијалните климатски - поволни решенија за ладење - Документ за политиките за „Еколошко ладење“

Родови индикатори за климатските промени во Северна Македонија
Национални придонеси кон климатски промени


Република Македонија го потпиша Парискиот договор во 2015 г. и на 7 ноември 2017 го ратификуваше без ниту еден глас против. Во согласност со Парискиот договор, земјата ги достави соодветните национални придонеси за климатските промени (INDC) како дваесет и трета земја во светот, според Одлуката на Владата бр. 42-17/91 од 28 јули 2015 година.​
Министерството за животната средина и просторно планирање е назначено за националнo тело за контакт за Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC) и е назначен национален орган за спроведување на Протоколот од Кјото. Други министерства кои имаат одговорности во однос на климатските промени се Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство и Министерството за финансии. Канцеларијата на заменик-премиерот за економски прашања е одговорна за постигнување на целите за одржлив развој и исто така е национален назначен субјект за Зелениот климатски фонд. Канцеларијата на заменик-премиерот за економски прашања исто така го поддржува спроведувањето на проектите во земјата кои се поврзани со клима и енергија.

Национални придонеси кон климатски промени

Динамичен инфографик

{{"article.trending"|translate}}

{{"article.lastestPosts"|translate}}

{{'article.tags'|translate}}

{{'newsletter'|translate}}

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.

{{"successful.subscription"| translate}}

{{subscriber.subscriber.email}}

{{"thank.you.for.subscription"|translate}}

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close