ЕКО-КАЛЕНДАР

ЕКО-КАЛЕНДАРЕКО КАЛЕНДАРОТ претставува патоказ на компаниите ГИМ и ИЕГЕ кон остварување на целите за одржлив развој базиран на принципот на претпазливост и превенција. Активностите како селектирање на отпад, поттикнување на користење на велосипед како одржливо превозно сретство, штедење на енергија и искористување на потенцијалот од обновливи извори на енергија итн им овозможува на поединците да бидат едуцирани како можат да дадат придонес преку сопствени дела, односно да остваруваат придобивки, но истовремено и да даваат придонес во подобрување на состојбата со животната средина, социјалните услови и подобар имиџ на компанијата. Што е најбитно, активностите од ЕКО КАЛЕНДАРОТ придонесуваат кон намалување на емисиите на стакленички гасови, а со тоа помагаат за редуцирање на климатските промени.

Во 2017 година започнавме со проект ГИМ-НАЈЕКОЛОШКА КОМПАНИЈА (фирма со успешна примена на ISO 14001 и придонес кон зачувување на животната средина)  за што и бевме два пати наградени:

1. НАЈЕКОЛОШКА КОМПАНИЈА (фирма со успешна примена на ISO 14001 и придонес кон зачувување на животната средина- доделена од Град Скопје

2. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ВО 2017 ГОДИНА за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија  за однос кон животната средина- доделена од Министерство за Економија -Бизнис конфедерација на Македонија преку проектот „ООП за сите“ ко-финансиран од ЕУ.            

Нашата цел е да станеме во целост одржлива компанија. Ова значи да функционираме согласно еколошкиот капацитет, почитувајќи ја животната средина и допринесувајќи за развојот на компанијата во која секој има можност за напредување. Секојдневно се стремиме кон решенија за подобро искористување на енергијата и водата. Градежен Институт Македонија -ГИМ во соработка со  Научниот институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ има тенденција на зголемување на енергетската ефикасност, соодветно управување со отпадот и водата како и подигање на еколошката свест околу одржливиот развој и климатските промени.

За таа цел  во ГИМ и ИЕГЕ започнаа да се одвиваат акции како дел од т.н. ЕКО КАЛЕНДАР, меѓу кои се:   

 • Секој последен петок од месецот е bike to work day;

 • Вклучување на иницијативата “Европска недела на мобилност”- Во рамките на овој настан за вработените кои користат алернативен одржлив начин на превоз до работното место подготвуваме низа изненадувања. На првата акција во 2018 година беше доделен бонус на месечната плата за оние кои дојдоа со велосипед или вработени кои споделија возило, а на сите останати беа поделени ваучери од Вучко компани за 20% попуст при купување на велосипед и подарок аксесоари -синџир за заклучување,навлака за седиште ,ѕвонче и др. ;
 •  Хуманитарно-еколошката акција за собирање на отпадно масло за јадење. Во период од неколу месеци собираме отпадномасло од готвење во специјален сад кој потоа се предава на Суниленс, кои го користат во процесот на добивање биодизел со што се придонесува до 80% намалување на СО2 гасови! Дополнително, донираме сончогледово масло за јадење на социјално загрозено семејство.Мал придонес, но од големо значење за животната средина ;
 • Хуманитарно-еколошката акција „Едно капаче – една надеж“ со цел да се соберат колку што е можно повеќе пластични капачиња, кои потоа се предаваат на „Пакомак“, друштвото за управување пакување и отпад од пакување, кое се грижи за преземањето и за транспортот на собраните капачиња, а компанијата за рециклирање СНС „Ре-пласт“ ги преземе и рециклира капачињата. За сметка на собраните капачиња се донираат инвалидски колички во Здружението на лица со параплегија и со квадриплегија „Без ограничувања“;
 • Подаруваме садливи цвеќиња во рециклирани саксии за сите вработени од женскиот пол за 8-ми март;

 • Поставување на нови канти за селектирање на отпад,изработени од рециклирани материјали;

 • Планирање на набавки и внимателна селекција на суровини кои се одржливи и контролирано рециклирање на отпад кои придонесува за намалување на трошоците и зголемување на конкурентноста;

 •  Набавување на Double A хартија за печатење која се изработува од дрва кои се вештачки посадени во шума сертифицирана од Советот за управување со шумите. Хартија се состои 94% од вештачки подигната шума и 6% од бор и смрека (мека дрвена пулпа) од FSC-сертифицирани добавувачи.Плантажата е посадена на меѓите на оризовите полиња при што има функција да изврши деконтаминација на почвата;
 • Воведување на практика да се прави исклучиво on-line спроведување на јавно мислење за истражувања во склоп на проектите;
 • Поголема реупотреба на суровините и отпадот од неискористени материјали значи и помали трошоци за нивна набавка
 •  Воведување на листови за евиденција за создаден отпад со што ќе се подигне свеста и потребата од заштеди, директно посочувајќи ги местата каде може да се намалатат трошоците и каде има потенцијал за повторно искористување; 
 • Селектирање на канцелариски отпад, преку поставување на соодветни канти со натписи;
 • Склучување договор со Елколект лиценциран колективен постапувач, кој поседува дозвола за постапување со отпадни батерии ;
 • Сезонско хортикултурно уредување на просторот во ИЕГЕ и ГИМ извршено од вработените како дел од тимска активност согласно ЕКО календарот;
 • Поставување на информативни натписи за одржливо управување со отпадот и Corporate ECO Commitment низ просториите на ИЕГЕ и ГИМ како и споделување на информации преку e-mail до сите вработени и објавување на ТВ на влезот во објектот;
 • Организирање на Еко акција во знак на #EarthHourMK за вработените во ИЕГЕ и ГИМ со цел да се подигне свеста околу штедење на енергијата на работното место. За време на паузата сите вработени ги исклучија светилките, компјутерите, принтерите и греењето пред да излезат од своите канцеларии испратија снимки, од кои се склопи едно видео за да не потсети на целта.Видеото подоцна се споделуваше на социјалните мрежи и послужи за подигнување на свеста за заштеда на енергијата.
 • Одржливо користење на обновливите извори на енергија како што е геотермалната енергија која се користи за загревање на работните простории;
 • Воведување на системот за заштита на животна средина во планот за општествена одговорност на претпријатијата е исто така многу битен дел од интеграцијата на овие два систем. Една компанија со добар корпоративен план за општествена одговорност, прикажува како компанијата преку своите дневни активности овозможува најмало влијание врз животната околина; 
 • Давање признание за најеко вработен;
 • Реупотреба на отпадни бетонски коцки од процесот на нивно механичко испитување во лабораторијата како градежен материјал- на плацот за градежна механизација на ГИМ e изработен е ѕид и жардињери за цвеќиња од нив;
 •  Изработка на Студија за анализа на можности за примена на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во објектот на ГИМ и ИЕГЕ и Студија за инвестирање во обновливи извори на енергија и придобивките од нив .

Секоја од овие акции има позитивно влијание на климата, а со тоа стануваме дел од промената која сакаме да ја видиме. 

Мартина Блинкова Дончевска, истражувач и консултант за животна средина

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close