Едукативни материјали"Knowledge products" (производи на знаења) за климатските промени претставуваат важен и стратешки начин на соработка помеѓу научната заедница, креаторите на политики, практичарите и пошироката јавност. Погледнете ги македонските примери, подготвени со цел да се подобрат и полесно споделат резултатите од истражувањата и предложените #КлиматскиАкции.

План за управување со знаења за климатска транспарентност (англиски јазик)


1. Брошури:

Интегрирање на климатските промени во документите за родова политика

Механизми за трансфер на климатски технологии

Интегрирање на климатските промени во секторот транспорт

Климатски промени и просторно планирање

2. Студии на случај:

Методологија за интегрирање на климатските промени во просторното планирање, со фокус Просторниот план на РСМ

Кратка брошура Интегрирање на Климатските Промени во Просторното Планирање/ Препораки за Просторниот План на Република Северна Македонија и за Просторните Планови на регионите

Кратка брошура Интегрирање на Климатските Промени во Просторното Планирање/ Препораки за подготовка на планови од пониско ниво (генерални и детални урбанистички планови)


{{"article.trending"|translate}}

{{"article.lastestPosts"|translate}}

{{'article.tags'|translate}}

{{'newsletter'|translate}}

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.

{{"successful.subscription"| translate}}

{{subscriber.subscriber.email}}

{{"thank.you.for.subscription"|translate}}

{{'subscribe.for.newsletter'|translate}}

Account

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Register your new account

Error message here!

Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close